שמעון

 

קריין בעברית, קול רדיופוני סמכותי גברי ואבהי.